logo_spsk4.png

Hymn szkoły

 

 

 

Hymn Szkoły

 

Niechaj pieśń ta brzmi radośnie
W naszej cudnej życia wiośnie.
Niech ją niesie w dal wiatr halny,
Po Podhalu naszym Skalnym,
Przez ojczyznę hen do nieba,
Bo tam myśl kierować trzeba.

Idźmy w życie krokiem śmiałym,
By się wszystkim udzielały
Zapał nasz i przekonanie,
Że potęgą jest działanie
-choćby z małych czynów było,
Gdy wzmocnione serca siłą.

Dziś to każdy szczerze wyzna,
Że Bóg, honor i ojczyzna
To są dla nas święte słowa.
Dla nich chcemy żyć, pracować
I w rodzinnym miłym kole
Dzielić chleb przy wspólnym stole.

Z Bachledówki Matka Boska
Wciąż się o swe dzieci troska.
Jej zawierzmy przyszłość naszą
-wzorem Piotra naszych czasów
I prymasa Wyszyńskiego,
By świat nie zwiódł nas do złego.

Piękna jest góralska ziemia
-drugiej takiej nigdzie nie ma.
Nasz strój, taniec i śpiewanie 
Niechaj nigdy nie ustanie.
Pielęgnujmy gwarę miłą,
Choćby w świat nas gdzieś rzuciło.