logo_spsk4.png

1 PROCENT

sobota, marzec 18, 2017 19:32

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Krewni uczniów, Nauczyciele i Pracownicy, Absolwenci, Przyjaciele i Sympatycy Stowarzyszenia

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możesz przekazać 1% swego podatku należnego za rok 2016 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sam zdecyduj o 1% swojego podatku i przeznacz go na rzecz dobra wspólnego, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży, aktywizacja środowisk wiejskich i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przekaż 1% na rzecz  naszej  szkoły.

Możesz to uczynić za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – pozarządowej organizacji pożytku publicznego, która realizuje te cele m.in. poprzez prowadzenie bezpłatnych szkół: podstawowych, podstawowych integracyjnych, gimnazjów, gimnazjów integracyjnych, gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących, zawodowych szkół specjalnych i szkół specjalnych przysposabiających do pracy na terenie całej Polski, w miastach i na wsiach.

Przekazując 1% podatku na rzecz naszej szkoły nic nie tracisz, a staniesz się powodem radości wielu dzieci w naszej szkole, szczęśliwych z posiadania tak życzliwych i hojnych Przyjaciół, którzy pomogli zrealizować ich marzenia o dobrej szkole.

 

PIT 37– należy wypełnić:

w pozycji 137– KRS 0000044175
w pozycji 138 – przekazywaną kwotę
w pozycji 139 – Czerwienne

w pozycji 140- w kwadracie stawić znak X

 

Analogicznie w innych zeznaniach podatkowych:

PIT 36 – w pozycjach 323, 324, 325, 326   
PIT 36L– w pozycjach 94, 95, 96, 97                     
PIT 38 – w pozycjach 57, 58, 59, 60           
PIT 28 – w pozycjach 134, 135, 136, 137

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie

 

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły