logo_spsk4.png

Otwarcie sali gimnastycznej w naszej szkole

Przy udziale wielu znakomitych gości odbyło się poświęcenie sali gimnastycznej oraz nadanie im. Tadeusza Piekarza – wojewody krakowskiego Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy działającej przy SPSK w Czerwiennem oraz przekazanie sztandaru uczniom tejże szkoły.

 

Uroczystość rozpoczęła się od uroczystej Mszy św. w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na Bachledówce, której przewodniczył biskup Grzegorz Ryś.

- Dzień 5 grudnia 2011 r. zapisze się w historii naszej szkoły, jako jeden z najważniejszych. Właśnie dzisiaj ma miejsce wiele ważnych wydarzeń. Pierwszym z nich jest 20-lecie istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. W tę uroczystość wpisuje się również 10-lecie Szkół Integracyjnych S.P.S.K w Czerwiennem. W 70. rocznicę urodzin pana Tadeusza Piekarza mamy zaszczyt nadać szkole jego imię. Miło będzie nam również uczestniczyć w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych osobom, które poprzez swoja pracę służą społeczności a szczególnie osobom niepełnosprawnym i tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Ostatnią, ale jakże ważną okazją do wspólnego spotkania jest oddanie do użytku sali gimnastycznej i sal rehabilitacyjnych służących dzieciom niepełnosprawnym – tymi słowami rozpoczęła uroczystość Anna Słodyczka – dyrektor Zespołu Szkół w Czerwiennem Górnem.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Wioletta Błasiak - prezes SPSK, Maria Chodkiewicz – dyrektor SPSK, wojewoda małopolski Stanisław Kracik, wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz, skarbnik gminy Czarny Dunajec Stanisława Pilch, Halina Piekarz – wdowa po Tadeuszu Piekarzu – patronie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Czerwiennem, przewodnicząca Rady Gminy Beata Palenik, radny Tomasz Garbaciak, sołtys Czerwiennego Krzysztof Bartoszek, kurator Aleksander Palczewski oraz prezes SONiRiP Zofia Słodyczka.

Podczas Mszy św. i uroczystości na sali gimnastycznej obecni byli ojcowie paulini z Bachledówki, poseł Edward Siarka, żona Tadeusza Piekarza - Halina Piekarz wraz z synem Tomaszem i córką Magdaleną, ks. Stanisław Garncarek - założyciel SPSK, radni gminy Czarny Dunajec i powiatu nowotarskiego, dyrektorzy szkół z gminy Czarny Dunajec, nauczyciele Zespołu Szkół SPSK w Czerwiennem oraz rodzice.

Akt nadania Szkole Specjalnej imienia Tadeusza Piekarza – wojewody krakowskiego, który przyczynił się do powstania Zespołu Szkół w Czerwiennem odczytała prezes SPSK Wioletta Błasiak.

Nadano także imię sali integracji sensorycznej służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jej patronem został Józef Tylka - mieszkaniec Czerwiennego, niestrudzony współorganizator parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na Bachledówce oraz obrońca i przyjaciel Szkół Katolickich SPSK w Czerwiennem.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru uczniom Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przez rodziców skupionych przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół w Czerwiennem, i ślubowanie uczniów: „My, uczniowie Szkół Specjalnych będziemy służyć Ojczyźnie naszej Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem ... Dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców … Solidnie wypełniać obowiązki ucznia ... „Godnie reprezentować szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami, solidarnie i bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym..”, na koniec wszyscy zgodnie odpowiedzieli ŚLUBUJEMY.

- W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Dziękujemy wszystkim za cieple słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę – dziękowała dyrektor Anna Słodyczka.
Na zakończenie wychowankowie Szkoły Specjalnej zaprezentowali specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny.

p/

Fot. Piotr Duraj