logo_spsk4.png

Dokumenty

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej SPSK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Czerwiennem

Program

Plan Pracy Szkoły

Plan

Plan Nadzoru Pedagogicznego


Plan

Obowiązki Opiekuna Stażu

Obowiązki

Dokumentacja szkolna

Dokumentacja