logo_spsk4.png

"Niewiele jest takich szkół nie tylko na Podhalu, ale pewnie i w całej Polsce: dużych, nowoczesnych, pięknych, a przede wszystkim - dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych."

Rok 2006 otworzył dla uczniów niepełnosprawnych ich rodziców nową drogę, która przywróciła wiar w to, że można się uczyć i kształcić w godnych warunkach.

 

3 września uroczyście oddano do użytku budynek szkoły, który poświęcił kardynał Franciszek Macharski. Podczas uroczystości przekazano sztandar Katolickiego Gimnazjum Integracyjnego oraz dekret o katolickości szkoły, wydany przez kardynała Stanisława Dziwisza. Szkole nadano imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który razem z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim wpisał się w historię Czerwiennego.

Szkoła stała się dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli wspólną rodziną wychowawczą, w której każdy młody człowiek spotyka się z szacunkiem niezależnie od swoich zdolności i możliwości intelektualnych.

W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli - wiodący i wspomagający.

Podstawą pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w szkole są indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne opracowane odpowiednio do możliwości i potrzeb każdego ucznia. Programy opracowuje zespół nauczycieli pracujących z poszczególnymi dziećmi. W skład zespołu wchodzi: wychowawca, nauczyciel wspomagający, nauczyciele przedmiotowcy, logopeda oraz rehabilitant.

Wspólne przebywanie dzieci niepełnosprawnych i sprawnych w zespole klasowym przynosi wymierne korzyści. Uczniowie pełnosprawni już od wczesnego dzieciństwa uczą się akceptować swych niepełnosprawnych kolegów oraz postrzegać ich jako partnerów do wspólnej zabawy i nauki.

Dzieci pełnosprawne obcując, na co dzień z niepełnosprawnymi stają się bardziej wrażliwe i otwarte na ich potrzeby. Rodzi się w nich naturalna chęć niesienia pomocy, co w dalszym życiu przyczynia się do kształtowania pozytywnych cech osobowości, takich jak: uczynność, cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość i odpowiedzialność.

 

Działalność wychowawcza szkoły

Jednym z najpiękniejszych konkursów, który współorganizuje szkoła jest "Festiwal Papieski", poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno biorących udział, jak i publiczności, która zawsze licznie gromadzi się, by przeżyć wiele pięknych i wzruszających chwil.

 

Uczczenie rocznicy śmierci Jana Pawła II :

2 kwietnia 2005 roku usłyszeliśmy słowa:

"Najdrożsi bracia i siostry, o 21.37 nasz ukochany Ojciec Święty wrócił do domu Ojca. Módlmy się za niego."

Co roku, wracamy wspomnieniami do chwil, w których świat niemal namacalnie "zatrzymał się" w miejscu. Z tej okazji w naszej szkole organizowany jest Dzień Papieski.

Obchodom rocznicy towarzyszy zaduma i modlitwa w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II.

 

Co roku w maju wyrusza z Czerwiennego Piesza Pielgrzymka Integracyjna Bachledówka -Ludźmierz. Jest ona kontynuacją wspólnego pielgrzymowania zapoczątkowanego podczas obchodów Roku Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole.

Pielgrzymce towarzyszy wspaniała atmosfera, radość wspólnej modlitwy i wzajemna życzliwość.

W naszej szkole zorganizowana została grupa wolontariatu. Wolontariusze sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi kolegami, pomagają im w pokonaniu codziennych trudności.

Szkolna grupa wolontariatu włączyła się w realizację Małopolskiego Projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia". Projekt ten był odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy "dawali świadectwo miłosierdzia" i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Uczniowie wraz z opiekunami opracowali i realizują dwa programy: "Twój Anioł Stróż" oraz "Miłosierny Samarytanin".

Za podjęte działania otrzymali nagrodę w postaci I miejsca na szczeblu wojewódzkim.

Jako nauczyciele katolickich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich czujemy się szczególnie zobowiązani do wcielenia w życie słów naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Chcąc uwiecznić cenne chwile, które Ojciec Święty, jeszcze jako Kardynał Karol Wojtyła spędzał wspólnie z Prymasem Polski Stefanem Kardynałem Wyszyńskim na Bachledówce, nauczycielka naszej szkoły - Zofia Truty napisała sztukę pt. "Spotkania na Bachledówce".

Kiedy ogłoszono Małopolski Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Moje spotkanie z Janem Pawłem II"- teatralia, muzykalia organizowane przez Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zaproponowaliśmy młodzieży ponadgimnazjalnej z naszej miejscowości, aby wziąć udział w tym konkursie. Młodzież rozproszona po kilku szkołach chętnie przychodziła na próby do budynku naszej nowej szkoły, aby pod opieką naszej nauczycielki przygotować się do konkursu. Trud i czas poświęcony na próby opłacił się i nie tylko dlatego, że grupa zdobyła I nagrodę, ale dlatego, że na słuszne przedsięwzięcia nie należy żałować czasu, chociaż najwięcej występów było przed samą maturą a nawet w czasie matur. Ćwicząc i występując pokazali ogromne przywiązanie do postaci Ojca Świętego Jana Pawła II (patrona naszego gimnazjum) i Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (patrona naszej szkoły podstawowej).

Jakże wielkim wyróżnieniem dla naszej młodzieży był wybór jednej z naszych uczennic do niesienia darów podczas Mszy św. celebrowanej przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Nagroda w postaci wycieczki do Rzymu była dla nas czasem mocnych przeżyć i czasem rekolekcji. Wypadek jednej z uczennic, która musiała pozostać w Rzymie i wróciła do domu po operacji i miesięcznym pobycie nauczył nas, że należy swoje życie i swoje działania zawsze ukierunkowywać na Boga, gdyż odejście może nastąpić w każdej chwili. Od Boga tez zależy dar życia i ocalenia.

 

Szkoła współpracuje z parafią i włącza się w organizację różnych uroczystości , są to:

- Zaduszki Poetyckie

- Drogi Krzyżowe

- Rocznica śmierci Jana Pawła II

 

Dwa razy do roku organizowane są w szkole dla uczniów i nauczycieli rekolekcje adwentowe i wielkopostne.

 

 

Kalendarz

« November 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30