logo_spsk4.png

KONKURSY

KONKURS LITERACKI

Temat pracy konkursowej;

„Prymas Tysiąclecia nauczył mnie…”

Rozwiń dowolnie wybrane przesłanie z kodeksu wartości

Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zawartego w jego „Dekalogu”.

Zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, klas: IV - VIII.

2. Dopuszczalne są zarówno wypracowania prozą, jak i poetyckie.

3. Objętość pracy konkursowej prozatorskiej powinna wynosić minimum 2 strony maszynopisu lub czytelnego rękopisu i nie powinna przekraczać 5 znormalizowanych stron (30 wierszy na stronie, czcionka12 p., lewy margines 3,5 cm). Wypracowania poetyckie mogą być dowolnej objętości.

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć:

- notkę o autorze (imię i nazwisko, wiek, klasa, adres, numer telefonu),

- informację o szkole (nazwa i adres szkoły, numer telefonu), imię i nazwisko opiekuna,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację prac wybranych przez organizatora konkursu.

5. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona wybrane przez organizatora jury.                   

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: walory literackie, sposób i oryginalność ujęcia oraz kompozycji tematu, walory merytoryczne, poprawność językowa – ortografia, interpunkcja, estetyka zapisu. Szczegółowe kryteria oceny prac ustali i poda do wiadomości jury konkursowe.

6. Prace w postaci wydruku komputerowego lub w formie czytelnego rękopisu prosimy przesyłać listem poleconym pod adresem organizatora konkursu: Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Czerwienne 245, 34 – 407 Ciche, z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki”, w terminie do 20 maja 2020 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 maja 2020 r. podczas uroczystości Dnia Patrona.  Laureaci oraz ich szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie szkoły w Czerwiennem.

8. Nadesłanych prac organizator konkursu nie zwraca.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Temat pracy konkursowej;

„Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

 i jego ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”

Zasady konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, klas: 0 - VIII.

2. Na konkurs mogą być zgłaszane dzieła plastyczne ze wszystkich dziedzin sztuki (rzeźba, malarstwo, grafika, rzemiosło artystyczne). Dopuszczalne są wszystkie techniki i rodzaje użytego materiału.

3. W przypadku dzieł malarskich i graficznych wymagany jest minimalny format A – 5.

4. do pracy konkursowej należy dołączyć:

- notkę o autorze (imię i nazwisko, wiek, klasa, adres, numer telefonu),

- informację o szkole (nazwa i adres szkoły, numer telefonu), imię i nazwisko opiekuna,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację prac wybranych przez organizatora konkursu.

5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Oceny nadesłanych dzieł konkursowych, według poszczególnych kategorii, dokona wybrane przez organizatora jury. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: technika i oryginalność ujęcia oraz kompozycji tematu, walory merytoryczno – ideowe. Szczegółowe kryteria oceny prac ustali i poda do wiadomości jury konkursowe.

6 Prace prosimy przesłać (dostarczyć) pod adresem organizatora konkursu: Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Czerwienne 245, 34 – 407 Ciche, z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”,  w terminie do 20 maja 2020 r.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 maja 2020 r. Laureaci oraz ich szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie szkoły w Czerwiennem.

8. Nadesłanych prac organizator konkursu nie zwraca.

 

 

 KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei

zaprasza uczniów szkół podstawowych do uczestnictwa

w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Ortolandia 2020

29 kwietnia 2020 r., godz. 10.00

 

CEL: uczniowie poprzez przygotowania do konkursu i udział w nim doskonalą ortografię, bogacą język, nawiązują  kontakt z rówieśnikami, przełamują bariery

 1. 1.    Rywalizacja będzie przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy I – III;

II grupa klasy IV –VIII.

 1. 2.    Szkoły, po przeprowadzeniu eliminacji, wyłaniają po jednym finaliście z klas I – III
  oraz  klas IV – VIII.
 1. 3.    Zgłoszenie uczestników należy dostarczyć (na załączonej karcie) do 24 kwietnia 2020 r. na  adres:

Szkoła Podstawowa w Podczerwonem

Podczerwone 246

                                                                                                                                 34– 470 Czarny Dunajec

                                                                                                                      lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacji na temat konkursu udzielają Panie Monika Bielak i Danuta Antolak

 

 1. 4.    W tym roku dedykujemy konkurs osobie naszego patrona, którego zaszczytne imię szkoła nosi od listopada 2019 r., tj. Bratu Witalisowi-Wojciechowi Lei. Ponadto proponujemy nieco zmienioną formułę: uczestnicy przystąpią do krótkiego dyktanda ortograficznego o podwyższonym stopniu trudności, którego tekst będzie związany z osobą patrona,
  oraz wykonają zadania, by wykazać się znajomością zasad ortograficznych i ich wykorzystaniem w praktyce.
 1. 5.    Prace zostaną ocenione komisyjnie.
 1. 6.    Zwycięży osoba, która zdobędzie najwięcej punktów za zadania ortograficzne i której dyktando  zostanie napisane najbardziej poprawnie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. Za pierwszorzędne będą uznawane błędy w pisowni: rz, ż, ó, u, ch, h oraz pisowni wielką literą. Za drugorzędne - pozostałe błędy w pisowni oraz błędy interpunkcyjne. Popełnienie dwóch błędów drugorzędnych w pisowni lub czterech interpunkcyjnych będzie równoznaczne z popełnieniem jednego błędu pierwszorzędnego.
 1. 7.    Finaliści otrzymają nagrody. Szczególnie wyróżnione zostaną trzy pierwsze miejsca w obu grupach wiekowych.
 1. 8.    Poprawione prace będą udostępniane na życzenie.
 1. 9.    Oczekiwanie na ogłoszenie wyników umili spotkanie przy stole i poczęstunek.

10. Prosimy o zapoznanie się z dołączoną broszurką i dostarczenie w dniu przybycia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

                                                           Zapraszamy

 

 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego

„ORTOLANDIA 2020”

 

 

 

Imię i nazwisko

uczestnika

Szkoła

Klasa

Nazwisko

opiekuna

I grupa wiekowa

klasy I - III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II grupa wiekowa

klasy IV – VIII