logo_spsk4.png

Blog

„Zanim stąd odejdę, proszę was...
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha,
do której On "wyzwala" człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa",
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.”

Jan Paweł II

Drodzy Państwo,

 

Każdy z nas w inny sposób zmaga się z obecną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa. Niepewność,  ograniczenie kontaktów, izolacja - To wszystko powoduje że odczuwamy lęk,  niepokój i złość. Emocje przeżywają również nasze dzieci bez względu na wiek. O czym trzeba pamiętać w obecnych okolicznościach?

 

 1. Istotny jest stworzenie dziecku możliwości zadawania pytań. Niewskazane jest jednak poruszanie trudnego tematu,  jeśli dziecko nie wykazuje do tego gotowości.
 2. Ważne,  aby udzielane przez rodziców informacje były prawdziwe, pochodziły
  z wiarygodnych źródeł, obalały plotki i mity jakie docierają do dzieci. 
 3. Forma oraz treść  przekazywanych informacji powinna być dostosowana do wieku, potrzeb i możliwości poznawczych dziecka.
 4. Dzieci mogą troszczyć się zarówno o siebie,  jak i o krewnych i przyjaciół. Trzeba im więc uświadamiać, że osoby chorujące na koronawirusa uzyskają niezbędne, fachowe wsparcie.
 5. Niektóre dzieci nie będą wykazywały zainteresowania bieżącymi wydarzeniami, podtrzymując swoje codzienne aktywności. Warto im na to pozwolić, 
  z uwzględnieniem wskazań prozdrowotnych i profilaktycznych.
 6. Warto dbać o to,  by nie przenosić na relacje z dzieckiem swych lęków  i obaw, także zniecierpliwienia i rozdrażnienia zaistniałą sytuacją. 

 

Jeśli potrzebują Państwo  pomocy lub wsparcia w sprawie waszego dziecka zapraszam do
e-współpracy poprzez kontakt telefoniczny  500 325 481  lub za pośrednictwem e-maila  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jestem do państwa dyspozycji w godzinach pracy szkoły.

 

 

Pedagog szkolny

mgr Katarzyna Chowaniec

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r.dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

 

Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)

oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

- 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

- 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

- 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

- w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

-na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

- korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);

- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

-w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;

-podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;

- w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Proponuję, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE

(www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

- informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;  

-przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;  

-arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;  

- arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;  

-osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

-  filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.  

 

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

 

 1. Chroń swoją prywatność w sieci. Nie podawaj w internecie swoich danych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, nazwa szkoły oraz innych informacji, które mogą wpłynąć na ustalenie twojej tożsamości (dotyczy to również danych twoich rodziców, rodzeństwa itp.).
 2.  Nie wysyłaj swoich zdjęć. Nie wysyłaj zdjęć innych. Posługuj się pseudonimem.
 3. Chroń swoje hasła, konta na serwisach społecznościowych.
 4. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
 5. Szanuj innych użytkowników sieci i prawo własności.
 6. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych, unikaj klikania w nieznane linki, załączniki.

Pamiętaj: wirusy mogą zamienić Twój komputer w serwer, z którego  ktoś nieznajomy będzie mógł  korzystać.

 1. Sprawdzaj czy strony, do których chcesz się zalogować mają zabezpieczenie SSL.
 2. Wyznacz sobie limit na czas wolny spędzany w sieci.
 3. Nie odpowiadaj na wiadomości, które Cię zawstydzają, budzą Twój lęk. Gdy otrzymasz taką wiadomość, poinformuj o tym rodziców lub inne osoby dorosłe, którym ufasz.
 4. Rozmawiaj z rodzicami o internecie. Informuj ich o wszystkim, co Cię niepokoi.
 5. Uważaj na czaty. Często są wykorzystywane przez oszustów do poszukiwania ofiar.

Pamiętaj: osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

 1. Unikaj umawiania się z osobami poznanymi w internecie. Zawsze porozmawiaj z rodzicami, jeżeli chcesz odbyć takie spotkanie.
 2. Jeśli jesteś ofiarą cyberprzemocy, nie utrzymuj kontaktu ze sprawcą, nie kasuj dowodów i pokaż je osobie dorosłej.
 1. Jeśli jesteś świadkiem przemocy w sieci, poinformuj dorosłych.

 

Polecane strony internetowe dotyczące bezpieczeństwa w sieci:

http://www.sieciaki.pl/ ,   http://www.dzieckowsieci.pl/

http://www.helpline.pl/  ,      http://www.dyzurnet.pl/

http://dbi.pl/  ,     http://www.safeinternet.pl/

Jak wspierać i motywować dzieci do nauki poza szkołą?

 

 1. 1.     Zapewnijmy naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

 

Podstawowym warunkiem skutecznej i efektywnej nauki jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka w tym tak ważnej potrzeby bezpieczeństwa. Czas pandemii budzi niepokój, niepewność, obawy tak dorosłych, jak i dzieci. Unikajmy jednak nadmiernego oglądania programów informacyjnych.  Zadbajmy o komfort psychiczny naszych pociech. Nie bójmy się z nimi rozmawiać o zaistniałej sytuacji, ale również nie potęgujmy lęku. Obserwujmy dzieci i bądźmy gotowi do rozmowy jeśli dziecko tego oczekuje.  W trakcie tych rozmów bądźmy opanowani i rzeczowi. Dbajmy, by przekazywane przez nas informacje były prawdziwe. Pokażmy, że panujemy nad sytuacją, ale nie składajmy obietnic bez pokrycia. Uświadajmiamy dzieci, ze doświadczamy nowej także dla nas sytuacji, ale wiemy, jak na nią reagować i co dalej robić. Niech dzieci wiedzą, że mamy sytuację pod kontrolą,a wprowadzane ograniczenia, procedury postępowania, nowe rozwiązania (np. nauczanie zdalne) mają zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo. Zostajemy w domu, by ograniczyć ryzyko zachorowania.

 

 1. 2.     Wspierajmy wprowadzoną nową formę nauczania.

 

By wprowadzenie nauczania zdalnego mogło być skuteczne, my rodzice musimy pozytywnie na tę zmianę zareagować. Pomóżmy dziecku zrozumieć konieczność i potrzebę wprowadzonego rozwiązania. Wytłumaczmy, że czas kwarantanny to nie wakacje. Uczymy się nadal, ale w innej formie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Na upragnione przez dzieci wakacje przyjdzie pora, a jeśli uczniowie podejmą rzetelnie wyzwanie uczenia się zdalnego, to prawdopodobne jest, że  rozpoczną wakacje w planowanym terminie.

 

 1. 3.     Dobrze zorganizujmy czas nauki naszych dzieci.

 

Zaistniała sytuacja zagrożenia epidemicznego zburzyła dotychczasowy harmonogram funkcjonowania  dzieci w ciągu dnia. Stały harmonogram dnia wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka, dlatego zadbajmy o jego ponowne opracowanie. Ustalmy z dzieckiem, kiedy ma czas na naukę, odpoczynek, obowiązki domowe, ale i przyjemności.

Dbajmy o to, by w czasie nauki dziecko miało spokój i ciszę. Niech w tym czasie dziecka nie rozprasza telewizor, radio itd. Zachęćmy dziecko do rozpoczęcia nauki i pomóżmy w niej na miarę naszych możliwości.

 

 1. 4.     Zachęcajmy do systematyczności.

 

Konsekwentnie przestrzegajmy ustalonego harmonogramu dnia. Mobilizujmy do systematyczności, codziennej nauki i kontrolujmy czego dziecko się nauczyło.

 

 1. 5.     Mądrze motywujmy.

 

Chwalmy dziecko nie tylko za rezultaty nauki, ale również za podejmowany wysiłek i wkład pracy. Doceniajmy i zauważajmy nawet drobne osiągnięcia. Najbardziej skuteczna jest pochwała za konkretne działania i ich efekty.  Nagroda (uznanie rodzica, pochwała itd.) jest skuteczniejsza od kary. Zamiast krytykować i oceniać, dodajmy naszym dzieciom otuchy.

Pamiętajmy: najskuteczniejszym motywatorem do nauki jest miłość i akceptacja rodziców. Wspierajmy nasze dzieci w tych trudnych chwilach, bądźmy z nimi i budujmy ich poczucie własnej wartości tak potrzebne w życiu.

 

 1. 6.     Wspierajmy, ale nie wyręczajmy.

 

Zachęcajmy dziecko do nauki, okazujmy zainteresowanie nową formą nauczania, pomagajmy, naprowadzajmy, udzielajmy wskazówek, ale nie wykonujmy zadań za dzieci i nie podajmy gotowych odpowiedzi i rozwiązań.

 

 1. 7.     Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci w sieci.

 

 1. 8.     Współpracujmy ze szkołą.

Zdalne nauczanie – informacja o sposobie i trybie realizacji zadań

w Katolickiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPSK w Czerwiennem.

 

 

 

Tryb i sposób realizacji zadań:

 

 1. Od dnia 25 marca 2020 r. z uczniami i rodzicami kontaktujemy się w systemie on-line, poprzez dziennik elektroniczny, Messenger, grupę fb danej klasy oraz stronę internetową szkoły: www.spskczerwienne.pl
 2. Materiały do pracy z uczniami zamieszczane są w dzienniku elektronicznym, w zakładce; zadania domowe oraz na stronie www.spskczerwienne.pl
 3. Materiały do pracy z uczniami nauczyciele przygotowująw trybie cotygodniowym.
 4. Ilość zadawanego materiału musi być adekwatna do ilości godzin z danego przedmiotu, w danym tygodniu.
 5. Na ustalony  adres e-mail,  raz w tygodniu - w środę, wszyscy nauczyciele i specjaliści przesyłają same karty pracy, które będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.
 6. Wszystkie karty pracy powinny zawierać:

a)     temat lekcji,

b)     datę z dnia, w którym ma odbyć się lekcja,

c)     notatkę z lekcji zawierającą podstawowe wiadomości,

d)     polecenia do wykonania,

e)     termin realizacji zadania.

 1. Do dziennika elektronicznego, w zakładce zadania domowe wpisujemy:

a)     temat lekcji,

b)     opis sposobu wykonania zadania.

 1. Przygotowując daną partię materiału do pracy zdalnej nauczyciel jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń z Rozporządzenia Ministra Edukacji   Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19a w szczególności do:

a)     równomiernego obciążenia uczniów,

b)     uwzględniania psychofizycznych możliwości uczniów,

c)     przygotowania podstawowego zakresu materiału nauczania, zawierającego najważniejsze zagadnienia określone w podstawie programowej,

d)     przygotowania rozszerzonego zakresu materiału nauczania dla uczniów chętnych i zdolnych, zawierającego poszerzone zagadnienia określone w podstawie programowej,

e)     uwzględnienia możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych przez uczniów, ich dostępność  w domu, wieku i etapu rozwoju uczniów, a także sytuacji rodzinnej danego ucznia,

f)      uwzględniania zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu wydanych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

 1. Oceniając prace uczniów należy brać pod uwagę zapisy określone w punkcie 8.
 2. Wychowawcy klas I - III dzień wcześniej w godzinach popołudniowych przesyłają rodzicom do zapoznania, ewentualnego wydrukowania zestaw przygotowanych zadań do samodzielnej pracy w domu na następny dzień oraz linki do ćwiczeń, zabaw, gier on-line. Ponadto wychowawca poszczególnej klasy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z rodzicem sprawdza znajomość przyswojonej wiedzy (np. tabliczki mnożenia, czytania, obliczeń kalendarzowych itp.), w celu utrwalenia bieżącego materiału. Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o wystawionej ocenie.
 3. Ocenianiu przez nauczycieli mogą podlegać:

a)     zadania/referaty domowe zadawane  w formie elektronicznej,

b)     karty pracy odsyłane do nauczycieli,

c)     prace pisemne (wypracowania, kartkówki, sprawdziany itp.)

 1. Zadając  zadania domowe nauczyciel określa termin ich wykonania.
 2. Wykonaną pracę uczniowie przesyłają na adres e-mail nauczyciela przedmiotu w sposób uzgodniony z nauczycielem.
 3. Nauczyciele zobowiązani są do ocenienia pracy oraz informacji zwrotnej opatrzonej krótkim komentarzem na temat oceny i pracy uczniów.
 4. Prace i zadania wykonane przez uczniów nauczyciele są zobowiązani przesłać na specjalną skrzynkę e-mail szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Informację o uzyskanych ocenach przekazywane będą uczniom i ich rodzicom przez poszczególnych nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.
 6. Wychowawcy oraz specjaliści odnotowują w swojej dokumentacji wszelkie uwagi z przeprowadzonych  rozmów i konsultacji oraz zalecane zastawy ćwiczeń i zadań.
 7. W godzinach od 10.00 do 14.00 wszyscy nauczyciele i specjaliści są do dyspozycji uczniów i rodziców. W tym czasie mogą zdalnie kontaktować się w celu konsultacji lub rozwiązywania zaistniałych problemów.
 8. Uruchamia się telefoniczne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne z terapeutami i pedagogami szkolnymi od poniedziałku do piątku w następujących godzinach.

a)      Katarzyna Chowaniec 09:00 - 12:00

b)     Małgorzata Wróbel 12:00 - 14:00

c)     Renata Obrochta 14:00 - 17:00

 

Numery telefonów pedagogów i terapeutów udostępnione są uczniom i rodzicom przez wychowawców lub poprzez sekretariat szkoły.

 

 1. Podaje się rodzicom i uczniom  informacje dotyczące danych kontaktowych  instytucji wspierających dzieci, młodzież i rodziny:

 

 

Terapeuci i pedagodzy szkolni.

/szczegółowe informacje opisane zostały w punkcie 19

informacji o sposobie i trybie realizacji zadań…/

                                                             Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zakopanem

AdresKornela Makuszyńskiego 9, 34-500 Zakopane

 

Telefon18 206 44 54

 

Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu

 

Adres:Aleje Tysiąclecia 35, 34 – 400 Nowy Targ

 

Telefon18 266 35 68