logo_spsk4.png

1 PROCENT

sobota, marzec 03, 2018 16:00

Drodzy Rodzice, Dziadkowie i Krewni uczniów, Nauczyciele i Pracownicy, Absolwenci, Przyjaciele i Sympatycy Stowarzyszenia

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie możesz przekazać 1% swego podatku należnego za rok 2016 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sam zdecyduj o 1% swojego podatku i przeznacz go na rzecz dobra wspólnego, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży, aktywizacja środowisk wiejskich i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przekaż 1% na rzecz  naszej  szkoły.Możesz to uczynić za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – pozarządowej organizacji pożytku publicznego, która realizuje te cele m.in. poprzez prowadzenie bezpłatnych szkół: podstawowych, podstawowych integracyjnych, gimnazjów, gimnazjów integracyjnych, gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących, zawodowych szkół specjalnych i szkół specjalnych przysposabiających do pracy na terenie całej Polski, w miastach i na wsiach.

Przekazując 1% podatku na rzecz naszej szkoły nic nie tracisz, a staniesz się powodem radości wielu dzieci w naszej szkole, szczęśliwych z posiadania tak życzliwych i hojnych Przyjaciół, którzy pomogli zrealizować ich marzenia o dobrej szkole.

PIT 37 – należy wpisać:

  • w pozycji 137 – KRS 0000044175
  • w pozycji 138 – przekazywaną kwotę
  • w pozycji 139 – nazwę szkoły oraz miejscowość, w której znajduje się szkoła, którą chcemy wesprzeć
  • w pozycji 140 – zaznaczyć to pole aby wyrazić zgodę na przekazanie swojego imienia, nazwiska, adresu oraz kwoty z pozycji 138
  • w pozycji 141 – dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z płatnikiem, takie jak telefon lub email

Analogicznie w innych zeznaniach podatkowych:

  • PIT 36 – w pozycjach: 329 – 333
  • PIT 36L – w pozycjach: 97 – 101
  • PIT 38 – w pozycjach: 57 – 61
  • PIT 28 – w pozycjach: 134 – 138

WZÓR

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie

 

Z poważaniem Dyrekcja Szkoły