logo_spsk4.png

Kilka słów o Wielkim Poście

Środa Popielcowa już za nami, więc zaczął się Wielki Post. Jest on pamiątką czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni, podczas którego był kuszony na pustyni przez szatana. Trwa on 40 dni, choć naprawdę obejmuje 46 dni.

Co to znaczy plan Boży?

Rok szkolny to nie tylko nauka, ale także duchowe doskonalenie. Tegoroczne hasło planu wychowawczego w szkołach SPSK to  Ja - Ty - My i Bóg.

W punkcie pierwszym rozważamy, co to znaczy plan Boży, a w nim odkrywamy w sobie obraz Boga. Jesteśmy obrazem Boga i to nie zależy od naszej inteligencji, zdolności, zalet. Nie potrafimy żyć według danego nam obrazu Boga. Nie tyle mamy zrozumieć, ile pozwolić, by Jezus mówił do naszego serca. Nasza ludzka pycha chce podporządkować sobie Boga, podobnie jak faryzeusze. Naszej godności dziecka Bożego mamy bronić.

Czym jest adwent?

Adwent- radosny czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Tak brzmi potocznie znane określenie tego okresu liturgicznego. Warto jednak  zapytać, czym tak naprawdę jest w naszym życiu, i co szczególnego podczas tego czasu czyni Bóg w naszym życiu.

Hasło roku szkolnego 2018/2019 -Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce. Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają.