logo_spsk4.png

Co to znaczy plan Boży?

Rok szkolny to nie tylko nauka, ale także duchowe doskonalenie. Tegoroczne hasło planu wychowawczego w szkołach SPSK to  Ja - Ty - My i Bóg.

W punkcie pierwszym rozważamy, co to znaczy plan Boży, a w nim odkrywamy w sobie obraz Boga. Jesteśmy obrazem Boga i to nie zależy od naszej inteligencji, zdolności, zalet. Nie potrafimy żyć według danego nam obrazu Boga. Nie tyle mamy zrozumieć, ile pozwolić, by Jezus mówił do naszego serca. Nasza ludzka pycha chce podporządkować sobie Boga, podobnie jak faryzeusze. Naszej godności dziecka Bożego mamy bronić.

To, że Bóg nas stworzył wynika z Jego wolnej woli. Dar wolności stawia nas na równi z Bogiem. Kiedy Bóg pyta, czy chcesz? Możemy odpowiedzieć: tak lub nie. Bóg nas tak szanuje, że ta nasza decyzja ma skutek wieczny. Miłosierdzie Boże nie niszczy naszej wolnej woli. Bóg nie weźmie do nieba nikogo, kto tego nie chce. Warto zauważyć, że obraz Boży jest w nas ciągle odnawiamy przez sakramenty.

W dalszym rozważaniu planu Bożego nie może zabraknąć odniesienia do miłości i wspólnoty. Każdy z nas jest istotą społeczną, potrzebującą wspólnoty do rozwoju swojego człowieczeństwa i jest powołany do miłości. Przykładem takiej miłość jest św. Tereska, która nie lubiła jednej z sióstr. Wtedy mówiła do Jezusa: to Ty ją kochaj swoją miłością. W tej nielubianej siostrze chciała widzieć dobro, siłą swojej woli i pokory. Dla tej drugiej osoby był to cud i zdziwienie. To dokonuje się też w Eucharystii. Przychodzimy, by się obmyć we Krwi Przenajświętszej, choć jesteśmy słabi. Grzech nie jest przeszkodą do udzielania się miłości Boga. Im bardziej słaby jest człowiek, tym bardziej chce rozlewać się łaska. Tylko czy się otworzę? Jest to również dla nas zachęta do aktywnego budowania wspólnoty, także poprzez modlitwę za tych, których nie darzymy sympatią.

O. Marcin Miłek