logo_spsk4.png

Wykaz podręczników

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  DO  KLASY III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Religia

Red. Zbigniew Marek SJ

W drodze do Emaus

,, Jezus prowadzi i zbawia”

WAM

Język Niemiecki

E. Reymont, A. Sibiga, M. Jezierska - Wiejak

,,Kompass” 3 neu (podręcznik  + zeszyt ćwiczeń)

PWN

 

POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI ZOSTANĄ ZAKUPIONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY