logo_spsk4.png

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 JĘZYK POLSKI KLASA IV B

ZADANIA

ZADANIA 25.03

MATERIAŁY 01.04

MATEMATYKA KLASY 4 A i B

ZADANIA 25.03

MATEMATYKA KLASY 5 A i B

 ZADANIA 25.03

MATEMATYKA 7 B

ZADANIA 26.03

MATERIAŁY 24.04

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z MATEMATYKI KLASA 8 B

ZADANIA 30.03

MATERIAŁY 20.04

 

PRZYRODA  KLASY 4 A i B

Zadanie 1:

Narysuj postać człowieka i na stworzonym przez Ciebie rysunku podpisz najważniejsze elementy jego budowy  zewnętrznej (głowa, szyja, ręka, noga, brzuch, palce, oczy, uszy, nos, usta).

Proszę wykonać je na osobnej kartce. Rozwiązane zadania będą zbierane na pierwszej lekcji przyrody odbywającej się zaraz po powrocie ze szkoły a następnie oceniane. Zadania te są obowiązkowe  !

BIOLOGIA  KLASY 6 A i 6 B

Zadanie 1:

Narysuj przykład mięczaka (ślimak), przykład owada (dowolny np.pszczoła) i przykład pajęczaka (dowolny pająk).

Proszę wykonać je na osobnej kartce. Rozwiązane zadania będą zbierane na pierwszej lekcji przyrody odbywającej się zaraz po powrocie ze szkoły a następnie oceniane. Zadania te są obowiązkowe  !

CHEMIA KLASY 7 A i 7 B

Zadanie 1:

Naucz się na pamięć symboli i wartościowości symboli pierwiastków chemicznych podawanych do zeszytu.

Pierwiastki chemiczne i ich symbole:

a)      wodór H- I

b)      tlen O-  II

c)      azot N

d)     chlor Cl

e)      siarka  S

f)      węgiel C

g)     fosfor P

h)     brom Br

i)       bar Ba- II

j)       jod I-I

Symbole te będą w dalszym ciągu odpytywane po powrocie do szkoły

CHEMIA KLASY 8 A i 8 B

Zadanie 1:

Naucz się na pamięć nazw pięciu pierwszych węglowodorów nasyconych- alkanów i ich wzorów sumarycznych:

Metan- CH4

Etan- C2H6

Propan- C3H8

Butan- C4H10

Pentan- C5H12

LOGOPEDIA

CZYTANIE                  ĆWICZENIA ODDECHOWE                              MAŁA MOTORYKA

ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE

ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ

ĆWICZENIA CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 

REWALIDACJA

CIENIE ZWIERZĄT             KREŚLENIE PO ŚLADZIE

KREATYWNOŚĆ

ZADANIA

 KOMUNIKACJA

 CZYTANIE SYLABAMI     

CZYTANIE Z GŁOSKĄ B

CZYTANIE Z GŁOSKĄ L

ĆWICZENIE CZYTANIA

OPOWIADANIE

 ĆWICZENIA ODDECHOWE

REHABILITACJA

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ W DOMU

SENSORYCZNIE KAŻDEGO DNIA

ĆWICZENIA ODDECHOWE

NOWE ĆWICZENIA

ĆWICZENIA ZWIĘKSZAJĄCE ELASTYCZNOŚĆ

NOWE MATERIAŁY Z BASENU

MATERIAŁY 1    25.03

MATERIAŁY 2  25.03

MATERIAŁY 3  25.03

ĆWICZENIA POPRAWIAJĄCE OGÓLNĄ WYDOLNOŚĆ ORGANIZMU 30.03

ĆWICZENIA W POZYCJACH NISKICH 30.03

ĆWICZENIA Z PIŁKĄ 15.04

ĆWICZENIA PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA 21.04

ZESTAW ĆWICZEŃ KOORDYNACJI RUCHOWEJ 24.04

REWALIDACJA

ZADANIA

4A

4A 30.03 ZAD 1

4A 30.03 ZAD 2
4A 30.03 ZAD 3

4A 30.03 ZAD 4

 

4B

5C

5C 30.03 ZAD 1

5C 30.03 ZAD 2
5C 30.03 ZAD 3

5C 30.03 ZAD 4

 

5A

8AIB

1A

1A 30.03

ZADANIA 30.03

MATERIAŁY Z BASENU

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ZADANIA