logo_spsk4.png

Popular

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”  Jan Paweł II

 

ZHP w Czerwiennem to nie tylko zuchy. Wszystko zaczęło się od roku 2012 kiedy to druh Paweł Sznajder założył drużynę Zawrat. W ciągu prawie trzech lat działalności należało do niej około 35 osób. Obecnie drużyna przeżywa czas reorganizacji i przygotowuje się na przyjęcie nowych harcerzy i harcerek, którzy przejdą do nich z młodszej gromady Orlęta.

Instruktorką zespołu „Bachledówka” od 2010 roku jest Ewa Kolbrecka. Od 2014 roku pomaga jej w tym Janusz Gaculak.

Zespół składa się z dwóch grup wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VI. Łącznie zespół liczy ok. 40 osób. Do zespołu  należą też dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

Zespół bierze aktywny udział w przeglądach i konkursach na terenie małopolski oraz chętnie wyjeżdża w Polskę reprezentować swój region i kultywować tradycje góralskie.

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół działa przy szkołach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennem. Propaguje ideę integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem organizując olimpiady sportowe, pielgrzymki integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, wspólne mikołajki i wiele innych.